KLUB ČLANOVI KLUBA MEDIJA CENTAR KONTAKT NASLOVNA Organizacija i odbor

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor и Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećinečlanova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

  1. Donosi plan i program rada Udruženja;
  2. Usvaja Statut, kao I izmene I dopune Statuta;
  3. Usvaja druge opšte akte Udruženja;
  4. Bira i razrešava članove Upravnog odbora;
  5. Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
  6. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
  7. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
  8. Odlučuje o udruživanju u saveze ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama и dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.


Zakonski zastupnici:

Nadzorni odbor:

Upravni odbor:


Pristupnica.pdf STATUT.pdf Pristupnica Statut LISTA ČLANOVA ORGANIZACIJA I ODBORI NAČIN FUNKCIONISANJA ZAHTEV ZA ČLANSTVO Korisni linkovi Kontakt NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE ZAŠTITNIK GRAĐANA OPŠTINA GORNJI MILANMOVAC NACIONALNA ALIJANSA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  - NALED © 2016 KLUB PRIVREDNIKA GORNJI MILANOVAC  - All Rights Reserved - Design and development  Planeta računari SRB СРБ
KLUB PRIVREDNIKA GORNJI MILANOVAC KLUB PRIVREDNIKA GORNJI MILANOVAC

Klub Privrednika Gornji Milanovac

Vuka Karadžića 1A

32300 Gornji Milanovac

Republika Srbija


E-mail: privrednik.gm@gmail.com

http://www.klubprivrednika.org  


Tel:  +381 (0) 32 725 994  

+381 (0) 32 711 555